Lille Nor
20140301_Trade 151_0278.jpg

Betingelser

 
 

betingelser

Gældende for forholdet mellem lejer og butikken:
Lille Nor
Frederiks Allé nr. 118
8000 Aarhus C
CVR: 38965948


før din lejeperiode begynder


Booking

Reoler kan bookes her på vores hjemmeside www.lille-nor.dk.

Fortrydelsesret

Når du har booket en stand hos Lille Nor, har du 14 dags fortrydelsesret. Ønsker du at gøre brug af denne, kræver det, at du møder op i vores butik, hvor du kan få pengene retur for leje af reolen. Bemærk, at såfremt din lejeperiode starter indenfor 14 dage fra den dag, du booker, fraskriver du dig din 14 dages fortrydelsesret. Ligeledes ophører fortrydelsesretten, når der mindre end 14 dage til din lejeperiode begynder. 

PrisER

Priserne angivet på hjemmesiden er inklusiv moms.

Kommission

Vores kommission (15%) fratrækkes automatisk opgørelsen af dit samlede salg, inden fortjenesten udbetales til dig.

Erhvervsdrivende

Hvis du påtænker at sælge ting fra din reol, som hører ind under eget erhverv, skal det oplyses ved booking samt godkendes af Lille Nor. Ligeledes, hvis du vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed. Du er selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til SKAT.

Opstart

Når reolen er booket, kan du fylde den med dine varer fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 16:30 og lørdag fra kl. 15:00.
Lille Nor kan uden varsel leje reolen ud til en anden, hvis du uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden. 

1 uges reolleje er 7 dage. 1 uge er for eksempel fra mandag til og med den efterfølgende søndag = 7 dage. 2 mdr. er 8 uger og 3 mdr. er 12 uger. Bemærk, at vi har fast søndagslukket. Lille Nor forbeholder sig retten til at holde ekstraordinært lukket ved sygdom eller lignende. Lille Nor bestræber sig derudover på at holde ekstraordinært åbent, hvis det vil være gavnligt for butikken og lejerne - eksempelvis på udvalgte søndage, helligdage samt midnatsåbent i byen eller lignende. 

Reolen må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting til reolen. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen reol - disse vil blive fjernet uden varsel.

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med din unikke stregkode og påskrevet pris. Du kan enten fastgøre papmærker med en trådpistol. Eller påsætte klistermærke med stregkoden på et manillamærke eller lignende, som du sætter på med en snor. Vi anbefaler, at du ikke fastgører klistermærker direkte på tøjet, da de nemt falder af. Du er velkommen til at hente stregkoder i god tid inden, din lejeperiode begynder, så du kan klargøre dine ting hjemmefra. Det kræver dog en forudgående aftale om, hvornår du henter dine stregkoder. 

standard for vareR & butik

De varer, du sælger, skal være i en fin stand og nyvaskede/rengjorte. Det er ikke tilladt at sælge varer med synlige huller, defekter, pletter eller lignende. Hvis du vurderer, at der er forhold ved varen, som er af mindre betydning, skal du stadigvæk gøre kunden opmærksom på dette - eksempelvis via en kort tekst ved prismærket. Ønsker du at benytte kurve til opbevaring af tøj og ting, skal disse passe til butikkens interiør (eksempelvis: træ, metal eller flet). Store ting som tumleting, gåvogn, legehuse el. lignende skal placeres i kælderen, som er tiltænkt større ting - snak med medarbejderne, der får disse ting noteret under din konto. 


under din lejeperiode


Varesikring

Der følger ubegrænset antal tøjalarmer med i prisen til ting over 70 kr. Disse er sikret gennem et antennesystem v. indgangen til butikken. Lokalet er desuden videoovervåget, og vores medarbejdere er almindelig overvågne over for butikstyve.
Lille Nor kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Lille Nor er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret & varebetingelser

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på reolen. Det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende- eller sundhedsskadelige varer. Ligeledes ønsker vi ikke at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. med henblik på videresalg hos Lille Nor. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Hvis du ønsker denne slags markedsføring - så tag en snak med os omkring et alternativ. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Lille Nors medarbejdere har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes, ikke at leve op til butikkens standard - se blandt andet ovenfor.

Orden & opfyldning

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din reol. Det vil sige, at du selv rydder op jævnligt, så reolen hver morgen fremstår pæn og ryddelig. Oplever vi, at din reol er rodet flere dage i træk, rydder vi op og trækker 15 kr. pr. gang fra din konto. Oftest er det kun nødvendigt for dig at komme hver 2.-3. dag. Du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Det koster 10 kr., hvis du skal have printet ekstra stregkoder (pr. ark), når du vil tilføje flere varer til din reol. Du har også mulighed for at tilkøbe vores service, hvor vi rydder op på din reol - dagligt eller blot enkelte dage.

Varer uden prismærke & Ændring af pris

Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter din lejeperiode er slut, vil den blive placeret i et særligt område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor en god idé at holde øje med, om man kan genkende noget i dette område. Varer uden prismærke opbevares i området i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Lille Nor, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes et nyt prismærke på varen. Overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg fra din reol

Du har mulighed for at holde udsalg fra din reol. Du skal blot give Lille Nors medarbejdere besked herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Du laver i den forbindelse selv et passende udsalgsskilt til din reol.


efter endt lejeperiode


Tømning af reol

Reolen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. senest mandag til fredag kl. 16:30 samt lørdag kl. 15:00. For at kunne tømme din reol skal du fremvise gyldigt ID. Du er selv ansvarlig for at tømme reolen medmindre, du har tilkøbt nedtagning. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når reolen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Lille Nors medarbejdere har ret til at kontrollere varerne inden, de forlader butikken.

Er reolen ikke tømt rettidigt, vil Lille Nor pakke varerne ned, hvilket koster 175 kr., som tilskrives din konto. Du har mulighed for at tilkøbe nedtagning, som koster 100 kr., når det er aftalt i forvejen. Skal vi opbevare dine varer efter endt lejeperiode koster det 50 kr. pr. påbegyndt dag. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Lille Nor.

Udbetaling af dIN FORTJENESTE

Lille Nor udbetaler 85% af det samlede salg til dig efter endt lejeperiode. Udbetalingen sker hver d. 15. i måneden.
Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Lille Nor dig penge efter afregningen. Udbetalingen af fortjeneste skal ske senest 30 dage efter lejeperiodens ophør.

Fortrolighedspolitik

Lille Nor forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi afslører derfor ikke information om kunder/brugere til tredje part, medmindre dette er nødvendigt for at implementere en transaktion eller øvrige dele af virksomhedens drift. Forretningen sælger ikke dine informationer til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse. For uddybende information vedrørende håndteringen af dine data - læs vores persondatapolitik her